Stații de tratare a apei potabile și stații de epurare a apelor uzate menajere

Firma noastră execută lucrări de construcții, reabilitare și modernizare a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate. În ultimii ani, am început să lucrăm și în acest domeniu pe lângă lucrările de instalații interioare.

Una dintre lucrările noastre de referință, în domeniul tratării apei potabile, realizată în anii 2014 – 2015, o constituie Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei potabile din localitatea Vlăhița, care alimentează cu apă potabilă populația întregului oraș. Debitul proiectat după reabilitare și modernizare este 31,72 l/s, iar calitatea apei corespunde prescripțiilor și actelor normative europene și românești în vigoare (Legea 458 / 2002 privind calitatea apei cu modificările și completările în vigoare, Directiva 98/93/EEC).
Principalele lucrări executate în cadrul acestui proiect: 
 • reabilitarea integral a clădirii administrative (întăriri structurale, schimbare structură acoperiș, reabilitare finisaje exterioare și interioare)
 • finisaje, reabilitarea structurală a decantoarelor și bazinelor pentru filtrare)
 • reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire, a sistemului de instalații sanitare interioare apă și canalizare interioară
 • instalare centrală termică
 • modernizarea sistemului de instalații electrice
 • înființarea unui laborator nou și modern
 • construire linie tehnologică nouă
 • construire rețele exterioare în curtea stației de tratare a apei potabile (conducte tehnologice, conducte de apă și canalizare menajeră și pluvială, conduct nămol)
 • construire mini stație de epurare
 • înființarea iluminatului exterior
 • montarea și verificarea paratrăsnetului
 • amenajarea parcărilor, trotuarelor și drumului de acces
 • pozarea conductei de aducțiune
 • curățarea, reamenajarea și împrejmuirea lacului de acumulare
 • reabilitarea digului, montarea stavilelor

Avem experiență în execuția și punerea în funcțiune a stațiilor de epurare a apelor uzate, în execuția și punerea în funcțiune a mini stațiilor de epurare, şi separatorilor de grăsimi.

De asemenea executăm sisteme de epurare a apelor uzate produse de localități, hoteluri, pensiuni, tabere, restaurante case particulare etc.
© Copyrights 2016 Termolang Kft. Toate drepturile rezervate!