Sisteme de climatizare și ventilație.

Prin execuția sistemelor de climatizare și ventialție asigurăm conformtul celor aflați în încăpere. Sistemele sunt executate cu exactitate, bine reglate și automatizate, într-un mod ”pro-utilizator”. În cazul sistemelor cu performanţă mică, sistemele de răcire pot fi sisteme mono sau multisplit, iar în cazul celor cu performanţă mai mare pot fi de tip fan-coil, sisteme cu fliud de răcire montate pe pereți sau pe plafon sau varianta combinată a acestora.

Sistemele de ventilare pot fi executate fie din tablă de oțel zincată fie din tuburi de ventilație preizolate. În vederea asigurării confortului corespunzător, pe parcursul executării lucrărilor acordăm o atenție sporită lucrărilor de izolare termică și fonică a sistemului de ventilare. Pentru economia de energie, în cazul ventiloconvectoarelor, propunem instalarea recuperatorilor de căldură.

Executarea lucrărilor se realizează în conformitate cu standardele și prescripțiile în vigoare din domeniu.

Galerie

© Copyrights 2016 Termolang Kft. Toate drepturile rezervate!