Stația de tratare a apei potabile din Vlăhița

DESCRIERE PROIECT

Una dintre lucrările noastre de referință, în domeniul tratării apei potabile, realizată în anii 2014 – 2015, o constituie Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei potabile din localitatea Vlăhița, care alimentează cu apă potabilă populația întregului oraș. Debitul proiectat după reabilitare și modernizare este 31,72 l/s, iar calitatea apei corespunde prescripțiilor și actelor normative europene și românești în vigoare (Legea 458 / 2002 privind calitatea apei cu modificările și completările în vigoare, Directiva 98/93/EEC).

Principalele lucrări executate în cadrul acestui proiect:

 • reabilitarea integral a clădirii administrative (întăriri structurale, schimbare structură acoperiș, reabilitare finisaje exterioare și interioare)
 • finisaje, reabilitarea structurală a decantoarelor și bazinelor pentru filtrare)
 • reabilitarea / modernizarea sistemului de încălzire, a sistemului de instalații sanitare interioare apă și canalizare interioară
 • instalare centrală termică
 • modernizarea sistemului de instalații electrice
 • înființarea unui laborator nou și modern
 • construire linie tehnologică nouă
 • construire rețele exterioare în curtea stației de tratare a apei potabile (conducte tehnologice, conducte de apă și canalizare menajeră și pluvială, conduct nămol)
 • construire mini stație de epurare
 • înființarea iluminatului exterior
 • montarea și verificarea paratrăsnetului
 • amenajarea parcărilor, trotuarelor și drumului de acces
 • pozarea conductei de aducțiune
 • curățarea, reamenajarea și împrejmuirea lacului de acumulare
 • reabilitarea digului, montarea stavilelor

PARAMETRII PROIECT

Categorii:
Categorie: Staţii de tratare a apei potabile
Beneficiar: HARVÍZ S.A
Locație: Vlăhița, județul Harghita
Amplasament: Reabilitare clădire, lucrări de instalații interioare, reabilitarea sistemului de tratare a apei potabile, amenajare parcări, pozare conduct de aductiune, înființarea rețelelor exterioare de apă și canalizare (canalizare, pă potabilă, conducte tehnologice
Termen de execuție: 2014-2015
Valoarea proiectului: 3.569.443,58 lei + TVA
© Copyrights 2016 Termolang Kft. Toate drepturile rezervate!