Sângeorgiu de Pădure

DESCRIERE PROIECT

Târnava Mică. În acest oraş am executat lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră. Fima noastră a executat lucrările de construcţii ale staţiei de tratare a apei potabile. O parte din proiect era execuţia reţelei de canalizare sub presiune ceea ce nu este o soluţie răspândită în zona noastră. Prin realizarea acestui proiect am facilitat accesul locuitorilor acestui oraş la apă potabilă mai de mai bună calitate şi mai curată. Locuitorii care până acum nu au beneficiat de servicii de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră, de acum încolo şi ei au parte de aceste servicii.

Lucrările executate în cifre:

  • Conductă de aducţiune apă potabilă aprox. 4 km
  • Conductă de distribuţie apă potabilă aprox. 21,5 km
  • Reţea de canalizare gravitaţională aprox. 5,5 km
  • Reţea de canalizare menajeră sub presiune aprox. 19,5 km
  • Cămine incorporate în reţeaua de canalizare din care:
  • Gravitációs hálózaton 1234 buc.
  • Nyomott hálózaton 1234 buc.

PARAMETRII PROIECT

Categorii:
Categorie:  Lucrări de construcţii
terasamente si drumuri
Beneficiar:  OMS Romania SRL
Locaţie:  Oraşul Sângeorgiu de Pădure
Amplasament:  Intravilanul localităţii
Sângeorgiu de Pădure
Termen de execuţie:  2009-2017
Valoarea proiectului:  4.550.000 Lei + TVA
© Copyrights 2016 Termolang Kft. Toate drepturile rezervate!